Alles gezegd
tekst: Jeanet Brinkman
uit: "Heb het lef..."

’t Is zo kaal hier
Al staat de kamer vol
’t Is zo ontzettend leeg
Woorden klinken hol
Dreunen na, nog lang
Nadat ze zijn gezegd
Onwerkelijk en bij herhaling
Klinken ze zo onecht

Woorden hebben alles gezegd
Wat lang onuitgesproken bleek
Woorden hebben een streep gezet
Waar lang een vraagteken leek

’t Is zo donker hier
Al brandt er volop licht
’t Is zo wazig, maar toch
Zie ik steeds je gezicht
Tranen van bevrijding
Maar ook nog van verlies
Want is er nu al winst
Als ik voor mezelf kies?

Woorden hebben duidelijk gemaakt
Wat lang verborgen scheen
Woorden hebben je losgelaten
Want samen was ik ook alleenVORIGE of VOLGENDE